sil logo

  • header2.jpg
  • header1.jpg
  • header3.jpg

Kåre Strand Bilde fra JærbladetUnder det ekstraordinære årsmøtet i Sandnes Idrettsråd ble Kåre Strand enstemmig valgt til ny leder.  Valgkomitéen med bla  Øyvind Røberg hadde jobbet frem et godt forslag som fikk enstemmig oppslutning.

-Strand ble valgt fordi han har lang og bred erfaring fra idretten, både fra klubb, idrettskrets og i fra styrearbeid i NIF sentralt, og kjenner også den kommunale siden meget godt, forteller Øyvind Røberg.

Leder i Sandnes Idrettslag, Kenny Rettore, ønsker det nye styret lykke til med dette viktige arbeidet for alle idrettslagene i Sandnes. - Et kompetent, sterkt idrettsråd er viktig for utviklingen av idrettsbyen Sandnes, sier Rettore. Kåre er en flott kandidat som vil representere idretten, både bredden og toppen, de små og store idrettene i Sandnes, på en god måte, avslutter Rettore.

 

Bilde av Kåre Strand er fra JærbladetVidere så ble Kristian Bøe gjenvalgt som en av to revisorer. Valgkomitéen med Røberg ble også gjenvalgt.

Dette viser at Sandnes Idrettslag, som et stort idrettslag med både breddeidrett og toppidrett, bidrar til et virksomt idrettsråd.

Kåre får med seg følgende i styret:

Leder:                                     Kåre Strand, Sandnes IL

Nestleder:                              Paul Hetland,  Sandnes Turnforening

Styremedlem:                          Bjarte Slettebø, Lura IL

Styremedlem:                         Maureen Mesaros,  Sandnes Håndballklubb

Styremedlem/Ungdoms rep:   Hanna Starheim, Lura IL

1.Varamedlem:                        Atle Evjen, Sandnes Sykleklubb

Revisor:                                   Helge Eide, Sandnes Ulf

Revisor:                                  Kristian Bøe, Sandnes IL

Bedriftsidretten gjenvalgte Odd Thorsen til å sitte i styret

Valgkomiteen for 2017 ble også enstemmig gjenvalgt:

Leder Henning Lillejord - Lura IL

Medlem Mette Brox – Sandnes Volleyball

Medlem Øyvind Rødberg – Sandnes IL

Vara Ole Morten Løge – Hana IL

 

Her er link til artikkel fra Aftenbladet da valgkomitéens innstilling ble kjent:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/P3rjb0/Paul-Hetland-inn-i-Sandnes-idrettsrad