sil logo

Oversikt orienteringskart Sandnes IL

 

Dette dokumentet er ment å gi en oversikt og beskrivelse av orienteringskartene til Sandnes IL. Kartene er delt inn i to kategorier: orienteringskart og sprint/nærkart.

Kartet under viser beliggenheten til kartene, mens tabellen oppsummerer detaljer som utgivelsesår, målestokk (konseptskala), ekvidistanse og areal.

For hvert enkelt område er det gitt en mer utfyllende beskrivelse av kart og terreng lengre bak i dokumentet.

 

Oversiktskart

 

Les hele dokumentet:pdfOversikt_kart_SI_septemberl2014.pdf

 

Dalsnuten fb liten