sil logo

Medlemskap og aktivitetsavgift

Faktura for medlemskap i Sandnes IL og aktivitetsavgift for o-gruppa sendes om få dager ut til våre medlemmer.

Her er informasjon om docmedlemskap og aktivitetsavgift

 

Medlemskontigent:

Kr. 250,- passive støttemedlemmer. Gjelder ikke aktive som deltar på trening og konkurranser.
Kr. 500,- for alle aktive
Kr. 1.000,- for familier

Aktivitetsavgift:

Kr 600,- for alle aktive

Dalsnuten fb liten