sil logo

sifarg2De fleste idrettslag har vel en eller annen pris/belønning til medlemmer som har gjort noe utenom det vanlige, enten på det administrative eller sportslige plan. SI var tidlig ute med slike tanker. Allerede i den første årsmeldingen finner vi bl.a. SI-Bragden som en av mange arbeidsoppgaver for det nye styret. 2 år sener ble det lagt frem forslag til SI-Bragden. Den første prisen var en trefigur av en diskoskaster, senere ble dette gjort om til et kopperrelieff. Statuttene for SI-Bragden ble revidert i 1975, og nå skulle det utarbeides en innstilling av en komite med 3 personer som alle tidligere hadde mottatt bragden.SI-Bragden ble første gang utdelt i 1951.SI-Bragden tildeles lagsmedlemmer som ved spesiell stor innsats for laget enten idrettslig, administrativt eller begge deler har gjort seg fortjent til den.Følgende har motatt SI-Bragden

   
1951 1986
Olav Rostrup Torfinn Espedal
Harry Grayston Jan Fosse
Georg Sunde Jan P. Jansen
Birger Dahle Roald Johansen
Kjell Rostrup Tone Svarstad
  Johannes Vikse
1952  
Sigurd Sirevåg 1996
Torolf Sunde Gudmund Buøen
  Svein Hagen
1953 Ingemund Hompland
Victor Gjerdevik Kjell Dahle
  Kari Myre
1954 Leif Emil Egeland
Gunnar Ersdal Kjell Inge Skjeldal
  Gunnar Furland
1956 Sverre Vasvik
John Axel Granberg Tom Furland
Birger Rostrup Øyvind Røberg
  Arne Johannesen
1961  
Einar Mathisen 2004
  Kenny Rettore
1966 Stein Arne Olsen
Alf Hansen  
  2006
1971 Lars Myklebost
Øivind Dale Håvard Espedal
Odd Grøtteland Torleiv Hølland
Eystein Enoksen Bjørnar Ustad Kristensen
Ola Sægrov Inge Akerjordet
  Gro Barlaug
1976 Eirik Borgersen
Randulf Sirevåg Tore Sætre
Kristian Bøe Jr. Ove Lindekleiv
Olav Dag Borgresen Roald G. Bergsaker
Martin Sondresen Thor Inge Bollestad
Hans Emil Frøyland Peder Øvereng
Magnar Steinnes Karl Flateland
  Ove Vikse
1981  
Are Vaage 2010
Bjørg Sunde Henrik Ingebrigtsen
Alfred Klungtveit Eric Toogood
Bjarne Stangeland  
Øyvind Steen 2013
Hanne Keth Qvale Arne Oftedal
Anne Brit Skjæveland Reidar Magne Liland
  Arvid Nedrebø
  Else Storhaug
   Trond Lindanger
  Joar Bergland
   
  2016
  Gjert Ingebrigtsen
  Filip Ingebrigtsen